Učenci

Prednostne naloge v šolskem letu: ●     usmerjanje učencev v pridobivanje vseživljenjskega znanja in veščin, ●     omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe, ●     spodbujanje...