Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2019/2020

V letu 2018 je začel veljati novi Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih  skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) , ki v svojih določbah podrobneje ureja postopke oddaje nepremičnega premoženja v občasno...