Mesečni arhiv: oktober 2007

Kreativno in sproščeno znanje nemščine v prvem triletju 0

Kreativno in sproščeno znanje nemščine v prvem triletju

To je inovacijski projekt, katerega izvajamo v sodelovanjnu z ZRSS. Nosilka projekta je učiteljica Barbara Ditrih. Udeleženci so učenci 1. in 2. razreda. Glavni cilji projekta so: navdušiti učence za nadaljnje učenje nemščine v...

Leto kulture – Rastem s knjigo 0

Leto kulture – Rastem s knjigo

Projekt izvajamo v povezavi z MŠŠ in Zvezo splošnih knjižnic. Nosilka projekta je učiteljica Majda Kukolj. Udeleženci so vsi učenci. Glavni cilji projekta so: intenzivno spoznavanje različnih področij kulture, ogled gledališke dramske predstave, ogled...

0

Evropska vas

Vseslovenski projekt Evropska vas je po številu sodelujočih šol eden večjih šolskih projektov v Sloveniji. Projekt je v sodelovanju s slovenskimi šolami vodila Šola za ravnatelje, organizirala pa Evropska hiša Maribor do šolskega leta...

Zaščitništvo 0

Zaščitništvo

Že nekaj let na naši šoli poteka projekt “zaščitništvo”, v katerem devetošolci tkejo vezi z najmlajšimi na šoli, prvošolci. Vsak prvošolec ima svojega zaščitnika, učenca devetega razreda. Glavni cilji projekta so: povezovanje devetošolcev s...

Bralna pismenost 0

Bralna pismenost

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja   Projekt  Bralna pismenost, ki smo ga izvajali v preteklih dveh letih,  želimo v letošnjem šol. letu vsebinsko in kakovostno nadgraditi. Zato smo vključili...

Kam se lahko obrneš po pomoč? 0

Kam se lahko obrneš po pomoč?

Če potrebuješ pomoč, so ti na voljo naslednje institucije in telefonske številke: TOM telefon za otroke in mladino vsak dan od 12.00 do 20.00 Klic je brezplačen. 116111 ZDRAVSTVENI DOM – dispanzer za psihohigieno...

Zdravstveno varstvo 0

Zdravstveno varstvo

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Opravljeni bodo naslednji pregledi: ●     sistematični preventivni pregledi pri šolskih novincih, v...

Ostale dejavnosti na šoli 0

Ostale dejavnosti na šoli

Na naši šoli potekajo tudi naslednje dejavnosti: Dejavnost Razred Mentor Zlati sonček 1. – 3. Jasna Koražija Krpan 4. in 5. Jasna Koražija Kolesarski tečaj 5. Barbara Rozman Plavalni tečaj 3. Margita Zambo Žel...

Tekmovanja iz znanj 2018/2019 0

Tekmovanja iz znanj 2018/2019

Po terminskem načrtu organizatorjev tekmovanj se bomo udeleževali srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence na večino tekmovanj v...

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 0

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.30. Za ostale učence je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.15. Učenci se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje; traja...

Dostopnost