Pedenjped

Nosilka projekta je učiteljica Marjana Farkaš. Udeleženci so učenci prve triade in otroci vrtca.     Glavni cilji projekta so: poglobiti sodelovanje med vrtcem in šolo, spostaviti stike bodočih učencev in staršev z učiteljicami,...