Nadarjeni učenci

  Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli:   http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A1.pdf   Koncept temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu,...