Mesečni arhiv: oktober 2012

»Šolska shema«  Evropske unije 0

»Šolska shema« Evropske unije

  V tem šolskem letu smo pričeli z novo Šolsko shemo, ki združuje dosedanjo Shemo šolskega sadja in zelenjave še z Shemo šolskega mleka. Nova Šolska shema je opredeljena z uredbo in je EU...

0

Prostovoljstvo

Naši prostovoljci in prostovoljke so deležni izobraževanja za prostovoljce in uvajanja v prostovoljsko dejavnost s strani mentorice, socialne delavke in Slovenske filantropije. Na naši šoli se zelo zavedamo pomena medvrstniške učne pomoči, zato je...

0

SPODBUJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN PRIPRAVA NA TEKMOVANJA

Z učenci od 7. do 9. razreda, ki so izrazili interes za raziskovalno dejavnost in se s svojimi mentorji prijavili na razpis Mladi za napredek Maribora, smo izvedli delavnico Od ideje do raziskovalne naloge...

Delo z učenci tujci 0

Delo z učenci tujci

Delo z učenci tujci zajema predvsem individualne ure in ure v malih skupinah, katerih namen je učenje slovenščine: spoznavanje besed, širjenje besednega zaklada, utrjevanje v branju in pripovedovanju ter usvajanje pravopisa. Za nekatere učence...

0

Raziskovalna dejavnost 2011/2012

Mladi raziskovalci OŠ Maksa Durjave so aktivni tudi v šolskem letu 2011/2012. Za natečaj »Mladi za napredek Maribora« so izdelali tri raziskovalne naloge. Naslov naloge: Legende mariborske zabavne glasbe Raziskovalno področje: sociologija Avtorja: Maks...

Dostopnost