Mesečni arhiv: avgust 2019

Popestrimo šolo

Popestrimo šolo

Projekt Popestrimo šolo, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, nam ponovno omogoča, da se bolj intenzivno in raznoliko odzovemo na individualne  potrebe naših učencev in okolice. Pri pripravi projektnih načrtov dela smo se potrudili,...

Zdrav življenjski slog

Zdrav življenjski slog

Projekt Zdrav življenjski slog je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je sofinanciran iz evropskih skladov. Nosilec projekta je učitelj Albert Mihajlović. Udeleženci projekta so učenci od 1. do 9....

Bralna pismenost

Bralna pismenost

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Projekt  Bralna pismenost, ki smo ga izvajali v preteklih dveh letih,  želimo v letošnjem šol. letu vsebinsko in kakovostno nadgraditi. Zato smo vključili v...

Projekt SKK

Projekt SKK

PROJEKT SKK: DVIG SOCIALNEGA IN KULTURANEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI Naša šola je v šolskem letu 2013/14 del mreže šol, ki pod okriljem Šole za ravnatelje...

Evropska vas

Evropska vas

Vseslovenski projekt Evropska vas je po številu sodelujočih šol eden večjih šolskih projektov v Sloveniji. Projekt je v sodelovanju s slovenskimi šolami vodila Šola za ravnatelje, organizirala pa Evropska hiša Maribor do šolskega leta 2013/14. Nad...

Prvi šolski dan (2. – 9. razred)

Novo šolsko leto bomo pričeli v ponedeljek, 2. septembra 2019, in sicer: – učenci od 2. do 9. razreda ob 8.30, – prvošolčki ob 9.45. Zbrali se bomo na šolskem dvorišču. Pouk bo potekal...

Dostopnost