Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
KA101 Projekti učne mobilnosti posameznikov na področju šolskega izobraževanja

OŠ Maksa Durjave: PO ZNANJE ČEZ PRAG

1. Predstavitev

2. Predstavitev krajev mobilnosti

3. Predstavitev mobilnosti

4. Ativnosti v okviru projekta:

4.1 Kulturni dan – Medkulturnost

4.2 Obisk iz Anglije

4.3 Študijski obiski učiteljev iz tujine

(Visited 155 times, 1 visits today)