Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.30. Za učence v jutranjem varstvu je tudi organiziran zajtrk ob 7.30.

Učenci se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje; traja vsak dan od zaključka pouka do 16.10. Za vse otroke, ki ostanejo v OPB še po 15. uri, bo organizirana popoldanska malica, ki bo brezplačna.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja napoti učence od 2. do 5. razreda iz šole predčasno samo s pisnim soglasjem staršev.

POPESTRITVENE POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V OPB

Učencem omogočajo ustvarjalno, kakovostno in varno preživljanje prostega popoldanskega časa. V ustvarjalnih delavnicah bodo učenci pri delu z različnimi materiali urili ročne spretnosti. Pri glasbenih urah bodo poslušali glasbo, peli in igrali na instrumente.

Plesne delavnice so namenjene spoznavanju ljudskih in družabnih plesov. Učenci bodo sestavljali in izvajali plesne koreografije na priljubljeno glasbo. Pri pravljičnih urah bodo učenci poslušali, brali in podoživljali različna literarna dela. V računalniški učilnici bomo učence seznanjali z osnovami  uporabe računalnika.

V šolo bomo povabili babice in dedke,  z njimi ustvarjali ter tako vzpodbujali medgeneracijsko druženje. Veliko časa bomo namenili gibanju na šolskem igrišču in v telovadnici.

(Visited 388 times, 1 visits today)
Dostopnost