Po terminskem načrtu organizatorjev tekmovanj se bomo udeleževali srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili regijskih in državnih tekmovanj.

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Geografija 15. 11. 2022 / 1. 4. 2023
Logika 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022
Tekmovanje za Preglovo priznanje – kemija 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Tekmovanje za Proteusovo priznanje – biologija 19. 10. 2022 / 2. 12. 2022
Tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička 6. 4. 2023 / /
Tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje (2. in 3. VIO) 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023
Tekmovanje s področja slovenščine – Mehurčki (1. VIO) 4. 4. 2023 / /
Tekmovanje za Stefanovo priznanje – fizika 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Tekmovanje za Vegovo priznanje – matematika 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 14. 10. 2022 / 19. 11. 2022
Tekmovanje iz znanja nemščine 17. 11. 2022 / 23. 3. 2023
Angleščina 9. razred 22. 11. 2022 / 30. 3. 2023
Angleščina 8. razred 22. 11. 2022 / 30. 3. 2023
Angleščina 7. razred 15. 2. 2023 / 22. 3. 2023
Angleščina 6. razred 14. 2. 2023 / 20. 2. 2023
Zgodovina 6. 12. 2022 / 9. 3. 2023
Razvedrilna matematika 30. 11. 2022 / 25. 2. 2023
Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – Bober 7.-18. 11. 2022 / 7. 1. 2023
Tekmovanje za Dominkova priznanja – astronomija 7. 12. 2022 / 14. 1. 2023
Vesela šola 8. 3. 2023 / 12. 4. 2023
Nemščina 8. in 9. razred 17. 11. 2022 / /

 

(Visited 479 times, 1 visits today)