Šolska skupnost

Šolska skupnost Na podlagi 6. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UL RS, št. 75/2004) na OŠ Maksa Durjave Maribor deluje šolska skupnost. V šolsko skupnost sta vključena po dva...