Šolski sklad

Namenjen je zbiranju denarnih sredstev za financiranje nadstandardnih dejavnosti (projektni dnevi, raziskovalna dejavnost učencev, učna in informacijska tehnologija …) ter pomoči učencem iz socialno šibkih družin.

Zbiranje sredstev je prostovoljno. Sredstva zbiramo na posebnem računu, razporeja jih upravni odbor.

Iz šolskega sklada je bil denar namensko porabljen za šolo v naravi, strokovno ekskurzijo za nadarjene učence, priprave pevskega zbora, vozovnice za učence in udeležbo na dnevih dejavnosti.

Člani šolskega sklada:
Predsednica – Jasna Bedjanič,
Člani: Alma Čas, Ana Smej, Peter Alešnik, Matevž Kuhta, Ana Trampuž, Monika Črešnjar

Svoje prispevke lahko nakažete na:

ŠT. RAČ.: 01270-6030667749, sklicna št. 5555, s pripisom »za sklad«

(Visited 380 times, 1 visits today)
Dostopnost