RAZRED VSEBINA MESEC VODJA DEJAVNOSTI
1. Mediacija 17. 9. 2020 Alma Čas
24. 12. 2020 Lea Bračko
Obletnica šole 5. 2. 2021 Anja  Hrnčič
Mladi gledališčniki 10. 6. 2021 Jasmina Ritonja
2. Mediacija 17. 9. 2020 Alma Čas
24. 12. 2020 Lea Bračko
Obletnica šole 5. 2. 2021 Jasmina Ritonja
Mladi gledališčniki 10. 6. 2021 Jasmina Ritonja
3. Mediacija 17. 9. 2020 Alma Čas
24. 12. 2020 Lea Bračko
Obletnica šole 5. 2. 2021 Lea Bračko
Mladi gledališčniki 10. 6. 2021 Jasmina Ritonja

4.

Kino 24. 12. 2020 Blanka Kovačec
Obletnica šole 5. 2. 2021 Vida Ditrih
Lutkovno gledališče 21. 4. 2021 Barbara Rozman

5.

Kino 24. 12. 2020 Blanka Kovačec
Obletnica šole 5. 2. 2021 Mojca Rozman
Lutkovno gledališče 22. 4. 2021 Barbara Rozman
6. Kino 24. 12. 2020 Blanka Kovačec
Obletnica šole 5. 2. 2021 Blanka Kovačec
Gledališče april 2021 Majda Kukolj

7.

Kino 24. 12. 2020 Blanka Kovačec
Obletnica šole 5. 2. 2021 Blanka Kovečec
Gledališče april 2021 Majda Kukolj
8. Kino 24. 12. 2020 Blanka Kovačec
Obletnica šole 5. 2. 2021 Blanka Kovačec
Gledališče april 2021 Majda Kukolj

9.

Kino 24. 12. 2020 Blanka Kovačec
Obletnica šole 5. 2. 2021 Blanka Kovečec
Gledališče april 2021 Majda Kukolj

(Visited 87 times, 1 visits today)