Po terminskem načrtu organizatorjev tekmovanj se bomo udeleževali srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili regijskih in državnih tekmovanj.

(Visited 177 times, 1 visits today)