Subvencioniranje šolske prehrane

Pred novim šolskim letom 2021/2022 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije. Poskrbeti morate, da boste imeli urejeno odločbo o otroškem dodatku, saj bomo šole upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku:

  • do 36% dohodka na družinskega člana v celoti krije stroške malice in kosila MIZŠ.

Tudi subvencionirano šolsko prehrano je potrebno redno odjavljati, če otroka ni v šoli.

Morebitne novosti in spremembe glede subvencionirane šolske prehrane bodo objavljene na spletni strani šole.

(Visited 281 times, 1 visits today)
Dostopnost