Spoštovani starši bodočega prvošolca/prvošolke,

Vpis v prvi razred za šolsko leto 2020/2021, bo potekal v mesecu februarju 2020.

S seboj prinesite svoj in otrokov osebni dokument.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, vendar morate otroka vseeno vpisati (vlogo za odlog šolanja otroka za eno leto izpolnite na vpisu).

V skladu z Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol Mestne občine Maribor ter odlokom o ustanovitvi šole, starši vpišejo otroka v šolo v svojem gravitacijskem območju, šele nato lahko podajo vlogo za prepis na drugo šolo.

Šolska svetovalna delavka: Alma Čas
Ravnateljica: Jolanda Friš Lozej

V kolikor potrebujete dodatne informacije ste vabljeni, da pokličete na telefon: 33 04 706 ali pišete na:

sss.maksa.durjave@guest.arnes.si

(Visited 95 times, 1 visits today)