Bralna pismenost

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

Projekt  Bralna pismenost, ki smo ga izvajali v preteklih dveh letih,  želimo v letošnjem šol. letu vsebinsko in kakovostno nadgraditi. Zato smo vključili v nacionalni projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga vodi Zavod republike Slovenije za šolstvo.

Menimo namreč, da lahko ob primerih dobre prakse in izmenjavi  izkušenj  bralne zmožnosti naših učencev dodatno izboljšamo.

Osnovna cilja iz preteklih dveh let ostajata ista.

Še vedno se bomo trudili za širjenje spoznanja in razvijanje zavesti o pomenu branja. V ta namen letos načrtujemo:

 • čim večjo vključitev učencev v branje za bralno značko,
 • sodelovanje na bralnem maratonu v organizaciji Odbora za bralno značko,
 • izdelavo plakatov na temo S knjigo pojdiva v svet,
 • šolski bralni maraton,
 • predavanje za starše prvošolcev  Pomembnost branja v zgodnjem otroštvu,
 • starši berejo otrokom –  vsak mesec “prebrano” knjigo ob slikanici in ilustraciji  predstavijo sošolcem
 • starši in otroci berejo –  pogovor o branju in prebranih knjigah na govorilnih urah,
 • Knjižni molj na počitnicah –  poročila o prebranih knjigah med zimskimi počitnicami),
 • Priporočamo za branje –  predstavitev knjig iz šolske knjižnice,
 • ureditev bralnih  kotičkov  v vsaki  učilnici,
 • Moja najljubša otroška zgodba  –  v sklopu projekta Zaščitnišvo devetošolci predstavijo prvošolcem svoje najljubše besedilo iz otroštva,
 • noč v šoli – pravljica za lahko noč,
 • 15 minut za branje – namenjeno vsem (učencem in delavcem šole) – vsak 1. ponedeljek v mesecu,
 • Od mene k tebi –  knjižni »sejem«.

Drugi cilj, ki mu sledimo,  je razvijanje bralne zmožnosti in bralne kulture.  Ker pa so zmožnosti in potrebe učencev za doseganje tega cilja v  posameznih obdobjih zelo različne, smo cilje opredelili za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja.

V  prvem vzgojno-izobraževalnem  obdobju bomo usmerjeno delovali na področju razvijanja bralnih tehnik (vodja dejavnosti Tatjana Mali),  v  drugem na področju razvijanjabralnih strategij ( vodja dejavnosti Anja Ravnjak) , v tretjem vzgojno-izobraževalnem  obdobju pa branju z razumevanjem  (vodja Majda Kukolj).

Zdenka Opalič, vodja projekta

(Visited 172 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost