Kategorija: Uncategorised

E-redovalnica 0

E-redovalnica

eAsistent za starše je v osnovi brezplačno orodje, ki vam z manj truda pomaga vzpostaviti in vzdrževati stik s šolo. Več informacij za starše: eAsistent.com

Kreativno in sproščeno znanje nemščine v prvem triletju 0

Kreativno in sproščeno znanje nemščine v prvem triletju

To je inovacijski projekt, katerega izvajamo v sodelovanjnu z ZRSS. Nosilka projekta je učiteljica Barbara Ditrih. Udeleženci so učenci 1. in 2. razreda. Glavni cilji projekta so: navdušiti učence za nadaljnje učenje nemščine v...

Leto kulture – Rastem s knjigo 0

Leto kulture – Rastem s knjigo

Projekt izvajamo v povezavi z MŠŠ in Zvezo splošnih knjižnic. Nosilka projekta je učiteljica Majda Kukolj. Udeleženci so vsi učenci. Glavni cilji projekta so: intenzivno spoznavanje različnih področij kulture, ogled gledališke dramske predstave, ogled...

0

Evropska vas

Vseslovenski projekt Evropska vas je po številu sodelujočih šol eden večjih šolskih projektov v Sloveniji. Projekt je v sodelovanju s slovenskimi šolami vodila Šola za ravnatelje, organizirala pa Evropska hiša Maribor do šolskega leta...

Bralna pismenost 0

Bralna pismenost

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja   Projekt  Bralna pismenost, ki smo ga izvajali v preteklih dveh letih,  želimo v letošnjem šol. letu vsebinsko in kakovostno nadgraditi. Zato smo vključili...

Hišni red 0

Hišni red

V prilogi si lahko preberete Hišni red naše šole. Hišni red 1.9.2013

0

Zdrav življenjski slog

     Projekt Zdrav življenjski slog je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je sofinanciran iz evropskih skladov. Nosilec projekta je učitelj Albert Mihajlović. Udeleženci projekta so učenci od 1. do...

Dostopnost