Delo z učenci tujci zajema predvsem individualne ure in ure v malih skupinah, katerih namen je učenje slovenščine: spoznavanje besed, širjenje besednega zaklada, utrjevanje v branju in pripovedovanju ter usvajanje pravopisa. Za nekatere učence tujce smo v okvirih programa Prostovoljstvo – tutorstvo organizirali dodatno pomoč s strani učencev tutorjev.

(Visited 25 times, 1 visits today)