…ali…za vsakem dežju posije sonce. Učenci 6. razreda smo spoznavali in prepoznavali drevesne vrste v šolskem parku, nabirali smo material za izdelavo herbarija. Učenci 9. razreda pa smo imeli spoznavne urice z Darwinom in njegovo »Evolucijo«.

Z novimi znanji smo pripravljeni na nove izzive, ki nas čakajo v prihajajočih dneh.

(Visited 21 times, 1 visits today)