Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2023/2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za šolsko leto 2023/24 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.

Z Javni razpisom pripravniških mest v šolah za leto 2023/24 je razpisalo 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Razpisa sta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije številka 39/2023 in na spletni strani.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se bodo sklenile najkasneje do 31. avgusta 2023z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. septembra 2023, s polnim delovnim časom.

Več informacij o prijavi na razpis: TUKAJ

ROK PRIJAVE: 26. 5. 2023

(Visited 190 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost